Paslaugos
D.U.K. Turizmas Apie mus Kontaktai Partneriai Atsiliepimai
Odontologija
Aki? ligos
Ortopedija
Plastin? chirurgija
Tyrimai/Diagnostika
Akušerija
Užsakymo forma

Taupome laik?, saugome sveikat?

Greitos ir kokybiškos medicinos paslaugos 

Medicininis Turizmas - tai medicinines paslaugas administruojanti ?mon?, kuri glaudžiai bendradarbiauja su ?vairi? sri?i? medicinos klinikom Lietuvoje. Per trump? laik? klientas yra nukreipiamas pas reikiam? specialist? bei gaun? vis? jam reikaling? medicinin? pagalb?. 

Medicininis Turizmas jau s?kmingai vykdo savo veikl? nuo veikl? 2007 met? pradžios.

M?s? tikslas pasi?lyti aukštos kokyb?s medicinines paslaugas, suteikti informacij? Jums r?pimais klausimais, nukreipti specialisto konsultacijai prieš tai suderin? Jums tinkam? laik? ir viet?.

Mes si?lome paslaugas Odontologijos, Plastin?s chirurgijos, Aki? lig?, Priklausomyb?s lig?, Reumatologijos,

Chirurgijos, Vaisingumo ir Bendrosios medicinos praktikos srityse.

M?s? komanda ras sprendim? visoms J?s? sveikatos problemoms.

 


 M?s? veikla

  • medicinos paslaugos
  • registracija gydytojo konsultacijai
  • Jums tinkamo laiko parinkimas
  • telekonferencija su gydytoju prieš operacij? (jei pacientas yra užsienyje)
  • kokyb?s garantija
  • draudimas